فرودگاه بین المللی مهرآباد

پیمانکار : گروه فنی و مهندسی اونستا

پروژه : نصب و راه‌اندازی سیستم‌ شبکه‌های کامپیوتری 

زمان : تابستان 92

در این پروژه، گروه فنی و مهندسی اونستا به همراه همکاران خود اقدام به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های شبکه ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی مهرآباد به صورت کامل من جمله کابل کشی شبکه، نصب سوییچ، نصب رک و …. کرد.

همکاران : پیمانکاری اقدم

نصب سوییچ
کابل کشی شبکه
راه‌اندازی و تحویل
فرم درخواست خدمات